Zomeraanbod 2021

Door allerlei omstandigheden is het zeer goed mogelijk dat leerlingen instructie hebben gemist, achterstanden hebben opgelopen of onzeker geworden zijn over hun kennis. Om deze leerlingen te ondersteunen heeft BijDeHand Begeleiding een zomerprogramma ontwikkeld voor leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs. Op die manier kunnen leerlingen vol goede moed én met voldoende basiskennis starten in het volgende leerjaar. 

Basisonderwijs

BijDeHand Begeleiding heeft, in samenwerking met de basisscholen, een programma ontwikkeld voor leerlingen van groep 3 t/m 8. Voor ieder leerjaar wordt gekeken wat de leerlingen moeten beheersen aan het eind van elk schooljaar. Door deze leerlijnen te toetsen wordt goed inzichtelijk waar de mogelijke achterstanden zijn opgelopen. 

 

Werkwijze

Wanneer u uw kind en/of leerling graag wilt aanmelden, volgt er een intakegesprek. Hierin wordt besproken waar de begeleidingsvraag ligt. In samenspraak met ouders en (indien toestemming) school zal een plan opgesteld worden.

Leerlingen kunnen dan gedurende de zomervakantie maximaal 4 weken, 2 dagdelen van 2,5 uur bij ons terecht. In deze begeleidingsuren zal in kleine groepjes gewerkt worden aan de stof van dit afgelopen schooljaar. Waar hiaten naar boven komen, zal extra instructie en oefenmateriaal geboden worden. Waar blijkt dat de stof beheerst wordt, zal gezorgd worden voor een verankering van deze kennis. De aandacht zal vooral liggen op de basisvakken (rekenen, begrijpend lezen, spelling en taal). Mocht er behoefte zijn aan instructie op andere gebieden kan dit, in samenspraak met school, ook opgepakt worden.

Praktische informatie

Start:          19 juli 2021 t/m 27 augustus 2021

Duur:          2 dagdelen (2,5 uur) per week, maximaal 4 weken

kosten:       € 95,- per week

Voortgezet Onderwijs

Op het voortgezet onderwijs is er sprake van een groot aantal vakken. Dit maakt dat er voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs een op maat gemaakt programma gemaakt wordt.

 

Werkwijze

Leerlingen kunnen zich aanmelden voor de vakken die zij graag willen bijwerken en/of moeten bijwerken. In een intakegesprek wordt gekeken naar de begeleidingsvraag. In samenspraak met ouders en school zal gekeken worden naar wat er nodig is. Gedurende de begeleidingsuren zal in kleine groepjes gewerkt worden aan de missende kennis, het inhalen van achterstanden en het bijwerken van de basiskennis. Op die manier kunnen zij in het volgende schooljaar voortborduren op deze benodigde basiskennis. 

Praktische informatie

Start:          19 juli 2021 t/m 27 augustus 2021

Duur:          2 tot 4 dagdelen (2,5 uur) per week, maximaal 4 weken

kosten:       € 50,- per dagdeel

Brugklastraining

Wat kunt u verwachten

Gezien alle gevolgen van de lockdowns is er weinig aandacht geweest voor de overstap naar het voortgezet onderwijs. Vindt uw kind het (te) spannend om naar het voortgezet onderwijs te gaan? Wat gaat er veranderen en wat blijft hetzelfde? Houdt u kind zich staande in deze nieuwe situatie? Wij als BijDeHand Begeleiding merken door onze jarenlange ervaring dat veel leerlingen de overstap van de basisschool naar de middelbare school als lastig ervaren, vooral in deze tijd. Daarom bieden wij de training ‘Brugklas Bikkels’ aan. Hierbij wordt er aandacht besteed aan:

- Het vergroten van sociale vaardigheden (stevig in je schoenen staan, stevige lichaamshouding)

- Het 5G schema (gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag, gevolg)

- Het verschil tussen gezonde en ongezonde spanning

- Het vergroten van de weerbaarheid

 

Praktische informatie schooljaar 2020-2021

De training zal op beide locaties gegeven worden. Deze training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 90 minuten (5-8 leerlingen). Vier bijeenkomsten vinden plaats in de zomervakantie en twee bijeenkomsten vinden plaats zodra de leerlingen zijn gestart in de brugklas.

 

Nootdorp

Start:                             dinsdag 3 augustus 2021

Inschrijven voor:         dinsdag 27 juli 2021

Kosten:                         € 280,00 voor de gehele training inclusief materiaal

 

Overzicht trainingsdagen

Di 03-08-2021  09:30 – 11:00 uur

Di 10-08-2021  09:30 – 11:00 uur

Di 17-08-2021  09:30 – 11:00 uur

Di 24-08-2021  09:30 – 11:00 uur

Di 07-09-2021  15:30 – 17:00 uur

Di 14-09-2021  15:30 – 17:00 uur

 

Voorschoten

Start:                           woensdag 4 augustus 2021

Inschrijven voor:       woensdag 28 juli 2021

Kosten:                       € 280,00 voor de gehele training inclusief materiaal

 

Overzicht trainingsdagen

Wo 04-08-2021  09:30 – 11:00 uur

Wo 11-08-2021  09:30 – 11:00 uur

Wo 18-08-2021  09:30 – 11:00 uur

Wo 25-08-2021  09:30 – 11:00 uur

Wo 08-09-2021  15:30 – 17:00 uur

Wo 15-09-2021  15:30 – 17:00 uur

 

De training is ook individueel en op een ander moment te volgen. Zelfs als u zoon/dochter al in de brugklas zit, kan deze training nog gestart worden. De kosten voor individuele begeleiding bedragen € 450,00

Voor eventuele vragen mail naar: info@bijdehandbegeleiding.nl

Klik hier voor ons privacy reglement

Copyright © 2019 BijDeHand Begeleiding. Alle rechten voorbehouden.