Zomeraanbod 2020

Door allerlei omstandigheden is het zeer goed mogelijk dat leerlingen instructie hebben gemist, achterstanden hebben opgelopen of onzeker geworden zijn over hun kennis. Om deze leerlingen te ondersteunen heeft BijDeHand Begeleiding een zomerprogramma ontwikkeld voor leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs. Op die manier kunnen leerlingen vol goede moed én met voldoende basiskennis starten in het volgende leerjaar. 

Basisonderwijs

BijDeHand Begeleiding heeft, in samenwerking met de basisscholen, een programma ontwikkeld voor leerlingen van groep 3 t/m 8. Voor ieder leerjaar wordt gekeken wat de leerlingen moeten beheersen aan het eind van elk schooljaar. Door deze leerlijnen te toetsen wordt goed inzichtelijk waar de mogelijke achterstanden zijn opgelopen. 

 

Werkwijze

Wanneer u uw kind en/of leerling graag wilt aanmelden, volgt er een intakegesprek. Hierin wordt besproken waar de begeleidingsvraag ligt. In samenspraak met ouders en (indien toestemming) school zal een plan opgesteld worden.

Leerlingen kunnen dan gedurende de zomervakantie maximaal 4 weken, 2 dagdelen van 2,5 uur bij ons terecht. In deze begeleidingsuren zal in kleine groepjes gewerkt worden aan de stof van dit afgelopen schooljaar. Waar hiaten naar boven komen, zal extra instructie en oefenmateriaal geboden worden. Waar blijkt dat de stof beheerst wordt, zal gezorgd worden voor een verankering van deze kennis. De aandacht zal vooral liggen op de basisvakken (rekenen, begrijpend lezen, spelling en taal). Mocht er behoefte zijn aan instructie op andere gebieden kan dit, in samenspraak met school, ook opgepakt worden.

Praktische informatie

Start:          20 juli 2020 t/m 28 augustus 2020

Duur:          2 dagdelen (2,5 uur) per week, maximaal 4 weken

kosten:       € 90,- per week

Voortgezet Onderwijs

Op het voortgezet onderwijs is er sprake van een groot aantal vakken. Dit maakt dat er voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs een op maat gemaakt programma gemaakt wordt.

 

Werkwijze

Leerlingen kunnen zich aanmelden voor de vakken die zij graag willen bijwerken en/of moeten bijwerken. In een intakegesprek wordt gekeken naar de begeleidingsvraag. In samenspraak met ouders en school zal gekeken worden naar wat er nodig is. Gedurende de begeleidingsuren zal in kleine groepjes gewerkt worden aan de missende kennis, het inhalen van achterstanden en het bijwerken van de basiskennis. Op die manier kunnen zij in het volgende schooljaar voortborduren op deze benodigde basiskennis. 

Praktische informatie

Start:          20 juli t/m 28 augustus 2020

Duur:          2 tot 4 dagdelen (2,5 uur) per week, maximaal 4 weken

kosten:       € 45,- per dagdeel

Brugklastraining

Wat kunt u verwachten

Vindt uw kind het spannend om naar het voortgezet onderwijs te gaan? Wat gaat er veranderen en wat blijft hetzelfde? Hou houdt u kind zich staande in deze nieuwe situatie? Wij als BijDeHand Begeleiding merken door onze jarenlange ervaring dat veel leerlingen de overstap van de basisschool naar de middelbare school als lastig ervaren. Daarom bieden wij de training ‘Brugklas Bikkels’ aan. Hierbij wordt er aandacht besteed aan:

- Het vergroten van sociale vaardigheden (stevig in je schoenen staan, stevige lichaamshouding)

- Het 5G schema (gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag, gevolg)

- Het verschil tussen gezonde en ongezonde spanning

- Het vergroten van de weerbaarheid

 

Praktische informatie schooljaar 2019-2020

De training zal op beide locaties gegeven worden. Deze training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 90 minuten (5-8 leerlingen). Vier bijeenkomsten vinden plaats in de zomervakantie en twee bijeenkomsten vinden plaats zodra de leerlingen zijn gestart in de brugklas.

 

Nootdorp

Start:                             dinsdag 4 augustus 2020

Inschrijven voor:         dinsdag 28 juli 2020

Kosten:                         € 275,00 voor de gehele training inclusief materiaal

 

Overzicht trainingsdagen

Di 04-08-2020  09:30 – 11:00 uur

Di 11-08-2020  09:30 – 11:00 uur

Di 18-08-2020  09:30 – 11:00 uur

Di 25-08-2020  09:30 – 11:00 uur

Di 08-09-2020  15:30 – 17:00 uur

Di 15-09-2020  15:30 – 17:00 uur

 

Voorschoten

Start:                           woensdag 5 augustus 2020

Inschrijven voor:       woensdag 29 juli 2020

Kosten:                       € 275,00 voor de gehele training inclusief materiaal

 

Overzicht trainingsdagen

Wo 05-08-2020  09:30 – 11:00 uur

Wo 12-08-2020  09:30 – 11:00 uur

Wo 19-08-2020  09:30 – 11:00 uur

Wo 26-08-2020  09:30 – 11:00 uur

Wo 09-09-2020  15:30 – 17:00 uur

Wo 16-09-2020  15:30 – 17:00 uur

 

De training is ook individueel en op een ander moment te volgen. Zelfs als u zoon/dochter al in de brugklas zit, kan deze training nog gestart worden. De kosten voor individuele begeleiding bedragen € 450,00

Voor eventuele vragen mail naar: info@bijdehandbegeleiding.nl

Klik hier voor ons privacy reglement

Copyright © 2019 BijDeHand Begeleiding. Alle rechten voorbehouden.