Klachtenreglement

BijDeHand Begeleiding streeft naar een zeer hoge mate van kwaliteit. Mocht u niet tevreden zijn, geeft u dit dan alstublieft tijdig aan. Graag gaan wij met u in gesprek om te kijken naar mogelijke oplossingen. 

Privacy

Wij zijn ons er zeer van bewust dat wij werken met het kostbaarste bezit van ouders. Dit maakt dat wij alert zijn op het beschermen van de persoonsgegevens. Deze zullen nimmer zonder toestemming gedeeld worden. Ook zullen er geen foto's, zonder uitdrukkelijke toestemming, gepubliceerd worden op social media. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij ons privacyreglement. 

Voor eventuele vragen mail naar: info@bijdehandbegeleiding.nl

Klik hier voor ons privacy reglement

Copyright © 2019 BijDeHand Begeleiding. Alle rechten voorbehouden.