Voor eventuele vragen mail naar: info@bijdehandbegeleiding.nl

Klik hier voor ons privacy reglement

Copyright © 2019 BijDeHand Begeleiding. Alle rechten voorbehouden. 

Ons aanbod

Huiswerkbegeleiding

Iedere schooldag kunnen leerlingen bij ons terecht. In een rustige, stimulerende omgeving, geven onze psychologen en orthopedagogen gerichte begeleiding bij het aanbrengen van structuur in het maken van huiswerk en een juiste planning.

Er is aandacht voor de individuele leermethodiek en het vergroten van de motivatie, het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid.

Wij controleren het huiswerk door dit samen met de leerling na te kijken of door de leerling te overhoren. Ook bieden wij zonodig extra oefeningen aan en zijn we er natuurlijk om vragen te beantwoorden. Ons advies is om 3 of 4 dagen in de week naar ons toe te komen. Regelmatig op de juiste manier werken, zorgt ervoor dat huiswerk maken en leren na verloop van tijd ‘een gewoonte’ wordt.

 

Tevens bieden wij individuele huiswerkbegeleiding. Deze vorm van huiswerkbegeleiding is een optie wanneer u of uw kind de voorkeur aan 1 op 1 begeleiding geeft, of wanneer de reguliere huiswerkbegeleiding onvoldoende blijkt. Uw kind wordt hierbij op intensieve wijze begeleid door een vaste begeleider. De begeleider besteedt o.a. aandacht aan leerstrategieën, plannen en motivatie. De leerling krijgt de gelegenheid vragen te stellen over de leerstof en het huiswerk. Ook overhoren en het nakijken van maakwerk behoren tot de mogelijkheid.

 

Eventueel is een combinatie van groepsbegeleiding en individuele begeleiding mogelijk.

 

Bijles

BijDeHand Begeleiding biedt ondersteuning bij gerichte vakinhoudelijke vragen. De bijlessen worden gegeven door ervaren docenten en studenten die specifieke vakkennis koppelen aan didactische vaardigheden en een grote dosis enthousiasme.

 

Remedial teaching

Voor het aanpakken van leer- en leesproblemen of specifieke achterstanden wordt gerichte, individuele hulp geboden. Samen met een ervaren remedial teacher, wordt in overleg met u en eventueel school een op maat gemaakt handelingsplan gemaakt.

Trainingen

Ook voor het volgen van trainingen kunt u bij BijDeHand Begeleiding terecht. Hierbij kan gedacht worden aan het volgen van onder andere een faalangstreductie training, een examentraining en een training gericht op het leren presenteren.

 

Examentraining

Bij BijDeHand Begeleiding geven wij individuele examentrainingen. Examenkandidaten komen eenmaal per week bij ons een eindexamen maken. Het oefenen met examens zorgt ervoor dat de leerlingen een zekere routine krijgen. Wij kijken de examens vervolgens na en nemen dit op een later moment in de week met de betreffende kandidaten door. We geven instructie over de onderdelen die niet of onvoldoende worden beheerst. Ook leren wij de examenkandidaten hoe opdrachten het best aangepakt kunnen worden en geven we tips om onnodig puntenverlies te vermijden. De zwakkere onderdelen worden dan ook aangepakt, waardoor de slagingskans aanzienlijk wordt vergroot.

Onderzoek

Binnen BijDeHand Begeleiding is het mogelijk onderzoek te laten doen naar specifieke leerproblematiek. Hierbij kan gedacht worden aan onderzoek naar intelligentie, dyslexie en dyscalculie.

Ook doen wij onderzoek om te achterhalen hoe iemand het beste kan leren. Hiervoor wordt de MILS (Meervoudige Intelligentie LeerStrategie inventarisatie) afgenomen. Al onze leerlingen die gebruik maken van de huiswerkbegeleiding doen standaard deze test. Dit zorgt ervoor dat wij de begeleiding optimaal op de behoeften van de leerling af kunnen stemmen. Uiteraard kan deze test ook gedaan worden bij leerlingen die geen gebruik maken van huiswerkbegeleiding bij BijDeHand Begeleiding.

Daarnaast biedt BijDeHand Begeleiding de mogelijkheid tot studie- en beroepskeuze onderzoek. Inzicht in de toekomstmogelijkheden kan een belangrijke motivatiebron zijn om de studie succesvol af te ronden. De interesses, persoonlijkheid en capaciteiten worden door middel van een uitgebreid onderzoek in beeld gebracht. Het onderzoek wordt afgesloten met een verslag en een adviesgesprek.