Learn

Onderzoek

Binnen BijDeHand Begeleiding is het mogelijk onderzoek te laten doen naar specifieke leerproblematiek. Hierbij kan gedacht worden aan onderzoek naar intelligentie, dyslexie en dyscalculie.

Ook doen wij onderzoek om te achterhalen hoe iemand het beste kan leren. Hiervoor wordt een gericht onderzoek naar leerstrategieën afgenomen. Al onze leerlingen die gebruik maken van de huiswerkbegeleiding doen standaard deze test. Dit zorgt ervoor dat wij de begeleiding optimaal op de behoeften van de leerling af kunnen stemmen. Uiteraard kan deze test ook gedaan worden bij leerlingen die geen gebruik maken van huiswerkbegeleiding bij BijDeHand Begeleiding.

Daarnaast biedt BijDeHand Begeleiding de mogelijkheid tot studie- en beroepskeuze onderzoek. Inzicht in de toekomstmogelijkheden kan een belangrijke motivatiebron zijn om de studie succesvol af te ronden. De interesses, persoonlijkheid en capaciteiten worden door middel van een uitgebreid onderzoek in beeld gebracht. Het onderzoek wordt afgesloten met een verslag en een adviesgesprek.

Aantal leerlingen

Begeleiders

Vestigingen

Waarderingscijfer

Contact

Kom je kennis maken bij BijDeHand Begeleiding?