Update rondom COVID-19 

Ten aanzien van de genomen maatregelen is de werkwijze van BijDeHand Begeleiding als volgt:

  • BijDeHand Begeleiding is geopend, om leerlingen de kans te geven hun opgegeven schoolwerk onder begeleiding te maken. Op die manier hopen wij een bijdrage te kunnen leven aan het uitblijven van (grote) achterstanden. Hierbij houden wij de adviezen van het RIVM aan.

  • Leerlingen met griepverschijnselen wordt gevraagd thuis te blijven, wij zullen hen middels videobegeleiding ondersteunen bij hun schoolwerk.

  • Indien u uw kinderen liever thuis houdt, hebben wij hier alle begrip voor. Ook dan zullen wij ervoor zorgen dat de begeleiding middels video bellen door kan gaan. 

  • Tot slot biedt BijDeHand Begeleiding ook 'tijdelijke begeleiding' aan voor alle leerlingen die graag ondersteund worden bij het maken / leren van hun schoolwerk. Meer informatie vindt u bij ons aanbod. 

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Maandag is er meer bekend geworden over de subsidieregeling voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in het schooljaar 2020-2021. Wij denken graag mee over het invullen van deze subsidie en kunnen ondersteunen bij het aanvragen. Wij hebben intussen veel en positieve ervaring met verschillende programma’s op maat in samenwerking met scholen.

Een korte samenvatting van de regeling:

  • Het bedrag per leerling is € 900,-

  • Dit mag besteed worden aan extra activiteiten buiten het reguliere lesprogramma om.

  • Voorbeelden van de begeleiding zouden kunnen zijn bijlessen door een studiecoach, een zomer en/of herfstschool, (huiswerk)begeleiding na schooltijd. 

  • Van 2 tot en met 21 juni kan subsidie aangevraagd worden om te besteden tussen juli en december 2020.

  • Van 18 augustus tot en met 18 september kan subsidie aangevraagd worden om te besteden tussen oktober 2020 en augustus 2021.

  • Voor 10% van de ingeschreven leerlingen kan de subsidie aangevraagd worden, tenzij de school recht heeft op aanvullende bekostiging uit de regeling leerplusarrangement VO. Dan kan de subsidie voor 20% van de ingeschreven leerlingen aangevraagd worden.

 

Voor meer informatie en het aanvragen van de subsidie kunt u kijken op de site

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/extra-geld-onderwijs-door-coronacrisis

Heeft u interesse of wilt u meer weten, neem gerust contact met ons op.

Voor eventuele vragen mail naar: info@bijdehandbegeleiding.nl

Klik hier voor ons privacy reglement

Copyright © 2019 BijDeHand Begeleiding. Alle rechten voorbehouden.