Learn

Huiswerkklas

Vindt uw kind het moeilijk om zelfstandig aan zijn/haar huiswerk te zitten? Heeft uw kind moeite met het inplannen van zijn/haar huiswerk? Levert het (samen) maken van huiswerk onnodige frustratie op bij u of uw kind? Deze signalen horen wij veel bij BijDeHand Begeleiding. Daarnaast merken wij, als huiswerkbegeleiding praktijk, dat het gat tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs erg groot is. Vooral het leren plannen in combinatie met de hoeveelheid huiswerk van de diverse vakken, blijkt een struikelblok te zijn.

Daarom bieden wij een huiswerkklas aan. Hierbij kunnen leerlingen uit groep 7 & 8 van het basisonderwijs terecht om in een rustige, veilige omgeving aan de slag te gaan met hun huiswerk. Uiteraard is er mogelijkheid tot het stellen van inhoudelijke vragen aan een deskundige begeleider. Daarnaast wordt er een begin gemaakt met het leren structureren en plannen van het huiswerk ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Werkwijze

Kennismaking

Wanneer u uw kind aanmeldt bij de huiswerkklas nemen wij telefonisch contact met u op om een kennismaking in te plannen. Wij vinden het hierbij belangrijk dat uw kind aanwezig is tijdens deze kennismaking, zodat hij/zij wordt betrokken bij het leerproces.

In de huiswerkklas

Uw zoon of dochter kan variërend van één tot meerdere middagen in de week komen. Bij binnenkomst geeft de leerling zelf aan welk huiswerk hij/zij heeft en mee aan de slag wilt gaan. Er wordt hierbij onder andere aandacht besteed aan de tijdsplanning per onderdeel en daarna gaat de leerling aan de slag met het huiswerk. Daarnaast is er mogelijkheid tot het stellen van inhoudelijke vragen.

Praktische zaken

De huiswerkklas vindt plaats op onze beide locaties van 15:15 – 17:15 uur. De inloop is om 15:15 uur of om 15:45 uur en uw kind kan 1,5 uur aan zijn/haar huiswerk zitten.

Evaluatie

BijDeHand Begeleiding werkt met HOMi, dit is een programma waar de leerlingen in kunnen plannen. Zowel de leerling als ouders kunnen toegang krijgen, ook kan indien dit wenselijk is de leerkracht toegang verkrijgen. In HOMi worden ouders dagelijks op de hoogte gehouden van hun kind(eren).

Afronding

Als uw kind de huiswerkbegeleiding niet meer nodig heeft en op eigen kracht verder kan gaan, zal er een eindevaluatie plaatsvinden. Hierin wordt de gehele periode besproken en zal u worden uitgenodigd om deel te nemen aan een klanttevredenheidsonderzoek.

Tarieven

1 dag per week
€ 110,- per maand
2 dagen per week à 1,5 uur
€ 160,- per maand
Voorschoten:
dinsdag- en donderdagmiddag
Nootdorp:
woensdag- en vrijdagmiddag

* Vergoeding vanuit persoonsgebonden budget is mogelijk, samen met ouders vullen wij de benodigde formulieren in.

Aantal leerlingen

Begeleiders

Vestigingen

Waarderingscijfer

Contact

Kom je kennis maken bij BijDeHand Begeleiding?