Learn

Huiswerkbegeleiding

Iedere schooldag kunnen leerlingen bij ons terecht. In een rustige, stimulerende omgeving, geven onze begeleiders onder supervisie van psychologen en orthopedagogen gerichte begeleiding bij het aanbrengen van structuur in het maken van huiswerk en een juiste planning.

Er is aandacht voor de individuele leermethodiek en het vergroten van de motivatie, het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid. Wij controleren het huiswerk door dit samen met de leerling na te kijken of door de leerling te overhoren. Ook bieden wij indien nodig extra oefeningen aan en zijn we er natuurlijk om vragen te beantwoorden. Ons advies is om 3 of 4 dagen in de week naar ons toe te komen. Regelmatig op de juiste manier werken, zorgt ervoor dat huiswerk maken en leren na verloop van tijd ‘een gewoonte’ wordt.

Informatie huiswerkbegeleiding

Intakegesprek

Leerstrategieën

Begeleidingsplan

Begeleiding

Evaluatie

Afronding

Tarieven

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek wordt de begeleidingsbehoefte uitgebreid besproken: wat heeft uw kind nodig, wat gaat er al heel goed en waar waar loopt hij/zij tegenaan in de klas of tijdens het maken van huiswerk en wat is er mogelijk al gedaan? Ook wordt onze werkwijze verder toegelicht en de gang van zaken binnen het instituut. Het intakegesprek is kosteloos en geheel vrijblijvend.

Onderzoek naar leerstrategieën

Alle leerlingen die aangemeld worden bij de huiswerkbegeleiding krijgen een (kort) onderzoek naar leerstrategieën. Op die manier wordt er inzicht verkregen in de sterk en minder sterk ontwikkelde vaardigheden. Van dit onderzoek krijgt u een verslag met adviezen, deze kan ook eventueel met school gedeeld worden. 

Opstellen begeleidingsplan

Naar aanleiding van alle verkregen informatie vanuit het intakegesprek, de besproken doelen en het onderzoek naar leerstrategieën wordt een begeleidingsplan opgesteld. 

Begeleiding

Iedere schooldag kunnen leerlingen bij ons terecht. In een rustige, stimulerende omgeving, geven onze begeleiders onder supervisie van psychologen en orthopedagogen gerichte begeleiding bij het aanbrengen van structuur in het maken van huiswerk en een juiste planning. Er is aandacht voor de individuele leermethodiek, het vergroten van de motivatie, het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid.

Wij controleren het huiswerk door dit samen met de leerling na te kijken of door de leerling te overhoren. Ook bieden wij zonodig extra oefeningen aan en zijn we er natuurlijk om vragen te beantwoorden. Ons advies is om 3 of 4 dagen in de week naar ons toe te komen. Regelmatig op de juiste manier werken, zorgt ervoor dat huiswerk maken en huiswerk leren na verloop van tijd ‘een gewoonte’ wordt.

Evaluatie

BijDeHand Begeleiding werkt met HOMi, dit is een programma waar de leerlingen in kunnen plannen. Zowel de leerling als ouders kunnen toegang krijgen, ook kan indien dit wenselijk is de mentor toegang verkrijgen. In HOMi worden ouders dagelijks op de hoogte gehouden van hun kind(eren).

Ieder kwartaal is er de mogelijkheid voor een evaluatiegesprek, waarin de opgestelde doelen besproken worden. Hiervoor wordt u uitgenodigd en hier kunt u, indien u wenst, gebruik van maken. Tot slot is er natuurlijk de mogelijkheid om altijd contact op te nemen via telefoon of mail.

Afronding

Als uw kind de huiswerkbegeleiding niet meer nodig heeft en op eigen kracht verder kan gaan, zal er een eindevaluatie plaatsvinden. Hierin wordt de gehele periode besproken en zal u worden uitgenodigd om deel te nemen aan een klanttevredenheidsonderzoek.

Tarieven

Inschrijfkosten € 75,-
Inclusief kosten voor het onderzoek naar leerstrategieën, toegang tot HOMi en intensief ouder- en schoolcontact.
Tarieven schooljaar 2020-2021
De kosten voor de huiswerkbegeleiding worden niet gefactureerd in de maanden juli en augustus.
2 dagen per week
€ 300,-
3 dagen per week
€ 375,-
4 dagen per week
€ 445,-
5 dagen per week
€ 505,-
Individuele huiswerkbegeleiding
€ 55,- per uur.

Vergoeding vanuit persoonsgebonden budget is mogelijk, samen met ouders vullen wij de benodigde formulieren in.

Aantal leerlingen

Begeleiders

Vestigingen

Waarderingscijfer

Contact

Kom je kennis maken bij BijDeHand Begeleiding?