Learn

Bijlessen

Bijlessen worden gegeven voor specifieke vakken aan leerlingen binnen het voortgezet onderwijs. Hierbij kan gedacht worden aan bijles wiskunde.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek wordt de begeleidingsbehoefte uitgebreid besproken: wat heeft uw kind nodig, wat gaat er al heel goed en waar waar loopt hij/zij tegenaan en wat is er mogelijk al gedaan? Ook wordt onze werkwijze verder toegelicht en de gang van zaken binnen het instituut. Het intakegesprek is kosteloos en geheel vrijblijvend.

Begeleiding

De lessen vinden wekelijks plaats op dezelfde dag en tijd en worden gegeven door ervaren docenten en/of studenten.

Afronding

Als uw kind de huiswerkbegeleiding niet meer nodig heeft en op eigen kracht verder kan gaan, zal er een eindevaluatie plaatsvinden. Hierin wordt de gehele periode besproken en zal u worden uitgenodigd om deel te nemen aan een klanttevredenheidsonderzoek.

Tarieven

Individuele bijles
€ 40,-
Individuele bijles i.c.m. huiswerkbegeleiding
€ 36,-

Aantal leerlingen

Begeleiders

Vestigingen

Waarderingscijfer

Contact

Kom je kennis maken bij BijDeHand Begeleiding?