BijDeHand Begeleiding

BijDeHand Begeleiding is een jonge, professionele onderneming met een flexibele, persoonlijke en resultaatgerichte aanpak voor kinderen en jongeren uit het basis- en voortgezet onderwijs. Ons team bestaat uit enthousiaste, betrokken professionals. De dagelijkse leiding is in handen van een Orthopedagoog en/of Kinder- en Jeugdpsycholoog, die garant staan voor de kwaliteit van de geboden begeleiding en/of zorg.

Update rondom COVID-19 

Ten aanzien van de genomen maatregelen is de werkwijze van BijDeHand Begeleiding als volgt:

  • BijDeHand Begeleiding is geopend, om leerlingen de kans te geven hun opgegeven schoolwerk onder begeleiding te maken. Op die manier hopen wij een bijdrage te kunnen leven aan het uitblijven van (grote) achterstanden. Hierbij houden wij de adviezen van het RIVM aan.

  • Leerlingen met griepverschijnselen wordt gevraagd thuis te blijven, wij zullen hen middels videobegeleiding ondersteunen bij hun schoolwerk.

  • Indien u uw kinderen liever thuis houdt, hebben wij hier alle begrip voor. Ook dan zullen wij ervoor zorgen dat de begeleiding middels video bellen door kan gaan. 

  • Tot slot biedt BijDeHand Begeleiding ook 'tijdelijke begeleiding' aan voor alle leerlingen die graag ondersteund worden bij het maken / leren van hun schoolwerk. Meer informatie vindt u bij ons aanbod. 

Missie

Bijdehand Begeleiding biedt met veel liefde, respect en oprechte aandacht ondersteuning aan alle leerlingen die extra tijd, aandacht en begeleiding kunnen gebruiken om tot maximale (leer)ontwikkeling te komen. Hierbij is er niet alleen aandacht voor de leervaardigheden maar ook voor het algemeen welbevinden. We zijn ons er immers van bewust dat leerlingen pas volop tot ontwikkeling kunnen komen wanneer zij lekker in hun vel zitten. Hierbij zijn wij een verlengstuk van zowel school als thuis, waarbij de structuur van school zichtbaar is en de liefde en aandacht van thuis voelbaar. Wij realiseren ons dat ieder kind anders is en andere doelen en onderwijsbehoeften heeft. Dit vraagt om een individuele aanpak waarbij we vooral gericht zijn op de mogelijkheden en talenten van het kind.

Visie
De huidige maatschappij vraagt veel van onze jeugd, maar ook van hun ouders. Waar tijd een schaars goed is maar er wel veel vaardigheden van een kind worden gevraagd, is het fijn wanneer er meer lucht ontstaat doordat er op een rustige plek op een kwalitatief hoog niveau aan leervaardigheden kan worden gewerkt, studievaardigheden kunnen worden ontwikkeld en in een prettige omgeving gestudeerd/geleerd kan worden.

We hebben veel expertise in huis om leerlingen vakinhoudelijk verder te helpen maar hen ook vaardiger te maken op het gebied van leerstrategieën, waardoor er in de toekomst effectiever gewerkt kan worden aan school en er op alle leefgebieden meer lucht en ruimte ontstaat. 

LVSI

BijDeHand Begeleiding is aangesloten bij de landelijke vereniging van studiebegeleidingsinstituten. De LVSi is de belangenbehartiger van instituten voor studiebegeleiding en onderhoudt namens de sector contacten met overheid, politiek, pers, het maatschappelijke middenveld en andere stakeholders. De LVSi helpt de aangesloten instituten bij het ondernemen en bij het aanbieden van betrouwbaar en kwalitatieve begeleiding voor scholieren. 

Aanbod

Ons aanbod bestaat, naast huiswerkbegeleiding, uit:

•   Bijles

•   Remedial teaching

•   Trainingen

•   Onderzoek

 

Tevens bieden wij (gezien onze expertise) specifieke zorg voor kinderen met leerproblemen, gedragsproblemen en/of ontwikkelingsproblemen. Ook is het mogelijk begeleiding te ontvangen vanuit specifieke gelden (zoals een PGB). 

t corona virus

Ten aanzien

Voor eventuele vragen mail naar: info@bijdehandbegeleiding.nl

Klik hier voor ons privacy reglement

Copyright © 2019 BijDeHand Begeleiding. Alle rechten voorbehouden.